»Kljub znanstvenemu spoznanju, da imajo otroci v različnih razvojnih obdobjih različne potrebe, se danes o otrocih velikokrat govori, kot da je čisto vseeno, ali govorimo o odraslih ali o otrocih. Kot da so otroci pomanjšani odrasli…« Boštjan Štrajhar, Svitanje, Julij, 2009.

 

CELOVITA PEDAGOŠKA NAČELA - cikel sedmih predavanj

Seminar: 3 šolske ure

Izredno pomembno je, na kakšen način učitelj komunicira s starši; trikotnik UČENEC - UČITELJ - STARŠI tvori močan temelj in je v obojestransko pomoč. Zelo verjetno je, da pri sebi prepoznamo samo majhne napake in zmote in se na njih osredotočimo zgolj zaradi tega, da bi prekrili velike.

DELO S STARŠI - UČINKOVITA KOMUNIKACIJA S STARŠI

Predavanje: 2 šolski uri

Preveč časa, preživetega pred zasloni, pripelje do zanemarjanja bistvenih  možganskih sposobnosti. »Tehnologija sicer ni škodljiva, škodljivi smo si sami, ker notranjo nemoč nadomeščamo s tehnologijo, ki ima stranske učinke.« Boštjan Štrajhar, Revija Anja, 27.2. 2009.

VLOGA TEHNOLOGIJE V OTROKOVEM RAZVOJU

Predavanje: 2 šol. uri

Intelekt naj bi razlikoval med resnico in neresnico, toda danes je intelekt instrument ega in njegovih želja. Uporabljen je, da zadovolji egoistične potrebe posameznika.

PSIHOANALIZA IN DUŠA

Predavanje: 2 šol.uri

»…inteligenca ne nastane z izobraževanjem iz glave, ampak iz »roke«. Če ne učimo ročnih spretnosti…,če otroci nimajo dovolj časa za prosto igro,socializacijo, potem se razvijejo slabe nevrološke povezave, ki so nujne za abstraktno mišljenje, torej za inteligenco.« Boštjan Štrajhar, Nedelo, 9.8. 2009.

NARAVNI VZORCI OTROKOVEGA RAZVOJA

Polje z besedilom: Naslovi seminarjev, predavanj

Mag. Boštjan Štrajhar tel.:040 475-307 e-pošta:bostjan.strajhar@gmail.com

Predavanje in delavnica: 2 šol. uri

Mnogo staršev je mnenja, da z mejami in usmerjanjem otroku  zmanjšujejo kreativnost. Današnje starševstvo se nagiba k vzgoji brez avtoritete, starši velikokrat želijo otrokom biti prijatelji. S takšnim pristopom do vzgoje otrokov Ego ne more postati kultiviran; otrok ne more razviti volje, delovnih navad. Starši imajo do šole velikokrat napačna pričakovanja ter pozabljajo, da je vzgoja otrok predvsem v domeni družine.  

Predavanje: 2 šol.uri

ŠOLA ZA STARŠE

Na vse cene obračunamo potne stroške po uradno veljavni ceni za kilometer.