Študije potrjujejo, da je za zdrav otrokov razvoj najbolj pomembna bogata človeška interakcija doma, v vrtcu in v šoli, da prejema konsistentno ljubečo oskrbo odraslih, ki ga razumejo in spoštujejo splošne mejnike otroštva, kakor tudi posebnosti, razne nadarjenosti in nevsakdanje izzive ter individualne variacije razvoja vsakega posameznika. To se zgodi takrat, ko odrasli celibrirajo svoje starševstvo in spodbujajo otroka, da se razvija in raste preko celega spektruma človeških kapacitet, poučevanje pa poteka v skladu z otrokovimi razvojnimi potrebami.

Predstavitev predavanja

Danes se velikokrat zgodi, da se govori o otrocih na način, kot da je čisto vseeno, ali govorimo o odraslih ali o otrocih. Kot da so otroci pomanjšani odrasli, kot da otroci na enak način sprejemajo svet kot odrasli. V tej pozabi otroštva se zdi, da želimo s pristopom, ki otroštva ne sprejema, otroštvo otrokom skrajšati oziroma jih narediti čim prej odrasle. Takšen način delovanja odraslega človeka potrjuje usmeritve sodobnega človeka, ki je večkrat nezmožen povezati eno strokovno področje z drugim. V procesu odraščanja otroka »narava« ne hiti. Ljudje smo v infantilni fazi veliko bolj odvisni od nege staršev kakor katerakoli druga vrsta na planetu. Tudi naši veliki možgani so ob rojstvu v primerjavi z drugimi primati precej nerazviti in nezreli. Antropologi menijo, da je prav zaradi dolgega kompleksnega procesa odraščanja ta »vir izrednih človeških zmogljivosti za učenje, za iznajdljivo socialno interakcijo in spretnost za ustvarjanje simbolov, jezika in kulture« (Scupin).

Zgolj intelektualno usmerjeno izobraževanje in vzgajanje je izrazito enostransko in v škodo drugih človekovih sposobnosti. Otroci v zgodnjem otroštvu spoznavajo svet tako, da ga preučujejo v vseh dimenzijah. Človek torej ni stroj, ki ga je treba čim prej in čim bolje programirati, kot to delamo s tehnološkimi orodji in napravami. Človeški možgani niso varčevalna knjižica, na katero polagamo znesek, ki se čez nekaj let obrestuje. Priljubljene analogije človeškega telesa s strojem (npr. srce naj bi služilo kot črpalka) vnašajo v razumevanje človeka zmotno (mrtvo) materialistično poimenovanje, kar pa človek zagotovo ni!

predavanje, praktične aktivnosti

Otroci v zgodnjem otroštvu spoznavajo svet tako, da ga preučujejo v vseh dimenzijah.

PEDAGOŠKO SVETOVANJE

Mag. Boštjan Štrajhar

Polje z besedilom: NARAVNI VZORCI OTROKOVEGA RAZVOJA

Otroci za zdrav razvoj potrebujejo prosto igro, ki vse bolj izginja iz otroškega vsakdana.

Priljubljeni poskusi, da bi otroke čim prej intelektualizirali, so z vidika naravnega kognitivnega razvoja človeka nenavadni.