UČENCI, UČITELJI in STARŠI so temeljni dejavniki procesa vzgoje in izobraževanja. Danes se še posebej zdi, da starši prelagajo nekatere roditeljske funkcije na učitelje in šolo. Starši imajo velikokrat napačna pričakovanja do šole, mnogokrat težko vzpostavijo odnos do učiteljev, ki bi pozitivno pripomogel pri samem procesu dela v razredu. Večkrat se zgodi, da starši želijo premočno posegati v sam pouk, drugič pa prelagajo svoje odgovornosti na učitelja.   

Učinkovito komuniciranje

Izrednega pomena je, na kakšen način učitelj komunicira s starši; ohraniti mora svojo avtoriteto ter krepiti trikotnik UČENEC–UČITELJ–STARŠI, ki tvori močan temelj in je v obojestransko pomoč.

predavanje, praktične aktivnosti

PEDAGOŠKO SVETOVANJE

Mag. Boštjan Štrajhar

Polje z besedilom: DELO S STARŠI

Na delavnici UČINKOVITA KOMUNIKACIJA S STARŠI spoznate najpogostejše komunikacijske zmote učiteljev in staršev, ki onemogočajo boljše medsebojne odnose. S praktičnimi primeri in teorijo, ki sloni na psihoanalitičnih osnovah, boste spoznali temeljne zakonitosti psiholoških mehanizmov, ki nam o(ne)mogočajo vzpostavitev boljših medosebnih odnosov, ki so ključni za uspešno vzgojno-izobraževalno delo.

Iz vsebine delavnice:

- mehanizmi t. i. skrbi zase,

- poslušanje kot vir sprejemanja drugega,

- identiteta in komunikacija,

- zaupanje kot temelj vsake komunikacije.

Delavnico, ki je namenjena učiteljem in traja 3 šolske ure, izvedemo na vaši šoli, število udeležencev pa ni omejeno.  Za rezervacijo termina pokličite na (040)475-307 ali pišite na bostjan.strajhar@gmail.com