Polje z besedilom: CELOVITA PEDAGOŠKA NAČELA

Otrok vzgojnih lekcij ne užije z razumom, temveč posnema, kar vidi v družbi, ter se uči iz tega, KDO je odrasel človek in ne, kaj je oziroma kaj ve. Izobraževanje učiteljev bi moralo zato poskrbeti tudi za preobrazbo osebnosti. Največji pedagoški izzivi se danes kažejo v motnjah pozornosti, slabem spominu, apatičnosti, impulzivnosti in hiperaktivnosti otrok. Otrok se pri šestih letih uči na popolnoma drugačen način kot pri devetih. Za optimalne rezultate je treba prilagoditi metodologijo poučevanja.

Predstavitev predavanja

Družbo v glavnem skrbi, KOLIKO bodo znali otroci po zaključku šolanja, ne zanima jih toliko, KAJ bodo znali in KAKO se bodo počutili ter ali bodo znanje znali uporabljati v vsakdanjih življenjskih situacijah.

predavanje, delavnica, praktične aktivnosti

PEDAGOŠKO SVETOVANJE

Mag. Boštjan Štrajhar

Kdo je kriv, ko otrok ne uboga?

S primernimi metodološkimi pristopi lahko odpravimo veliko simptomov. Raziskave potrjujejo, da frontalni pouk in zgrešeni metodološki pristopi v prvi triadi oslabijo otrokovo inteligenco in ga prikrajšajo za razvoj vseh ostalih sposobnosti. Za dosego najboljših rezultatov je treba učenčevo obremenitev celovito in pravilno regulirati, upoštevati razvojna obdobja ter izkoristiti naravne vzorce otrokovega učenja.

Celovito poučevanje

Človek je sestavljen iz zunanjega, merljivega, in notranjega, duševno duhovnega aspekta. Resničen človek je prepletanje teh dveh aspektov. Za celovito izobraževanje je potrebno nagovarjati in razvijati vse vidike otroka, in sicer INTELEKT, EMOCIJE in VOLJO. Za uspešno vzgojno-izobraževalno delo pa je izrednega pomena tudi to, kakšen  je odnos razrednika do staršev. Ta mora temeljiti na dostopnosti, spoštovanju, zaupanju in učiteljevi avtoriteti.

Sodoben, učinkovit pedagoški pristop …

upošteva aktualna spoznanja antropološko-nevroloških znanosti o razvoju možganov, delovanju spomina, razvojnih obdobjih otroka in izkorišča naravne vzorce učenja.

Predstavitev sodobnih metodoloških pristopov

Na uvodnem predavanju, ki ga izvedemo na vaši šoli, boste s praktičnimi primeri iz razreda spoznali bistvene značilnosti celovitega pedagoškega pristopa. Tega boste lahko že naslednji dan uspešno uporabljali tudi vi. Za predavanje o  nadgrajevanju kakovosti vzgojno–izobraževalnega procesa pokličite na (040) 475-307.

Gibanje telesa in možganske aktivnosti so medsebojno odvisni. Intelekt se razvija s pomočjo motorike in  finomotorike. Tako holistični pristopi razvijajo otrokove potenciale tudi skozi gibanje.  

Danes se pedagoški napredek povezuje  s tehnološkim  razvojem, vendar vzgojno-izobraževalni problemi ne izhajajo iz  tehnoloških dejavnikov.

Življenja se ne da do-misliti, življenje je potrebno čutiti. Ritem današnjega življenja pa dopušča le malo možnosti za razvoj čutenja. Otroke izobražujemo predvsem v njihovih glavah. Raziskave potrjujejo,da je za vseživljenjski uspeh v primerjavi z inteligenčnim kvocientom  ključna  emocionalna inteligenca in to v razmerju 80:20.  

Gonilna sila spremembe v poučevanju nista  tehnologija in ekonomija, temveč notranja sprememba učitelja. Ta pripelje do  uspešne interakcije med otrokom in odraslim.