Mag. Boštjan Štrajhar

Če želimo otroke vzgojiti v kaj več kot potrošnike, potem potrebujemo drugačno zavest in ne nove tehnološke igrače kot so npr. interaktivne table in prenosne računalnike katerim pripisujemo moč, ki je dejansko nimajo.  

 

 

 

 

 

Kontakt:

Boštjan Štrajhar

tel.: (040) 475-307

E-pošta: bostjan.strajhar@gmail.com

»Delovne navade morajo privzgojiti starši, s tem, da ima otrok doma obveznosti, odgovornosti. Teh se ne da privzgojiti s šolskimi domačimi nalogami. Starši od šole pogosto pričakujejo napačne stvari.« Boštjan Štrajhar, Nedelo, Na govorilne ure z odvetnikom, 9.8. 2009.

     A K T U A L N O !

Javna debata VZGOJA in KAPITALIZEM!

Šola naj bi pripravila otroke za prihodnost pa čeprav ne vemo, kaj nam le ta prinaša. Zagotovo vemo le to, da bodo prihajajoče generacije morale biti kreativne, saj je obdobje zaposlitev za nedoločen čas že minilo.